سبد خرید 0

شانه فرش (تراکم عرضي)

تراکم فرش (تراکم طولي فرش)

جنس نخ خاب

رنگ زمینه فرش

جنس نخ تار و پود

تعداد رنگ فرش

ارتفاع نخ خاب

کيفيت

اندازه

برگشت به بالا